RAK JERZY - MEDYCYNA XXI WIEKU.
  WIEDZA TAJEMNA
 

 


Człowiek składa się z ciała fizycznego, eterycznego, astralnego oraz jaźni.

Wszystko, co jest fizyczne i materialne, znajduje swoje wyjaśnienie w duchowości.
Nauka tajemna istniała zawsze.
Była pielęgnowana w tzw. szkołach tajemnych.
Tylko ten może o tym coś wiedzieć, kto poddał się określonym próbom.
Zostało mu udzielone zawsze tylk tyle wiedzy,
na ile to odpowiadało jego zdolnościom intelektualnym, duchowym i moralnym.
Musiało tak być, ponieważ prawidłowo
użyta wyższa wiedza jest kluczem do posiadania pewnej mocy, która w rękach osoby nieprzygotowanej musi prowadzić
do nadużycia.
Nauka duchowa rozpowszechnia jedynie podstawową wiedzę nauki tajemnej.
Niektóre rzeczy z wiedzy
tajemnej również dzisiaj mogą być przekazane tylko tym ludziom,
którzy przeszli przez próbę wtajemniczenia.
A z tej części wiedzy tajemnej, która została upowszechniona, również będą mogli dowiedzieć się czegoś tylko ci, którzy nie ograniczają się do przyjmowania
wiadomości w sposób zewnętrzny, lecz starają się uczynić
je treścią i zasadą swojego życia. Nie chodzi o to, żeby treści
głoszone przez naukę duchową opanować za pomocą rozumu, lecz
by przeniknąć nimi uczucia, odczucia, a wręcz całe życie. Tylko
przez takie przeniknięcie doświadczy się czegoś z cennych prawd
wiedzy duchowej. W przeciwnym bowiem razie pozostanie ona
tylko czymś, „w co można wierzyć lub w co można nie wierzyć".
Prawidłowo zrozumiane prawdy wiedzy duchowej dają człowiekowi
prawdziwą podstawę życia, pozwalają mu rozpoznać swoją
wartość, swoją godność i swoją istotę, dają mu najwyższą odwagę
do życia. Wyjaśniają mu bowiem jego związek z otaczającym
go światem; ukazują mu jego najwyższe cele, jego prawdziwe
przeznaczenie. I czynią to w sposób, który jest zgodny z wymogami
współczesności, nie powodując w człowieku rozdarcia między
wiarą i wiedzą. Można być jednocześnie nowoczesnym naukowcem
i badaczem wiedzy duchowej. Jednak wtedy trzeba być również
jednym i drugim w prawdziwym tego słowa znaczeniu.
 

Oto zdjęcia mojej osoby podczas seansu
uzdrawiania. 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=